TAKDA PRECISE MOULD FACTORY
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
แม่พิมพ์ฉีด
แม่พิมพ์ฉีดที่มีความแม่นยำ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
การฉีดขึ้นรูปสองสี
แม่พิมพ์ฉีด Hot Runner
การฉีดขึ้นรูป
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
แม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียม
แม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์
แม่พิมพ์เคสโทรศัพท์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด
แม่พิมพ์ฉีดเราเตอร์
แม่พิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
แม่พิมพ์ฉีดหูฟัง