สายการผลิต

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกอบแม่พิมพ์
 


TAKDA PRECISE MOULD FACTORY สายการผลิตของโรงงาน 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการการฉีด

TAKDA PRECISE MOULD FACTORY สายการผลิตของโรงงาน 1มุมเวิร์คช็อป


TAKDA PRECISE MOULD FACTORY สายการผลิตของโรงงาน 2